"Gdy te (zasady) zostały opracowane w 2015 i 2016 roku, wiedzieliśmy, bo nie prowadzimy działalności klubów, że u nas będą niektóre pytania od branży i naszych pracowników" - powiedział Reid w końcu rozprawy partyjny pokera na prawdziwe pieniądze USA. W trakcie rozprawy jakiekolwiek inne pytania.
Reid powiedział, że nie było ani jednego incydentu, który doprowadził by do bieżącego przeglądu, ale teraz, kiedy personel i branża widział, jak to działa w ciągu prawie dwóch lat, nadszedł czas, aby wyjaśnić zasady numer telefonu kasyno saganing eagle. Członek Rady nadzorczej Sean Reed, który czuwa nad procesem zmian w sekcji Pozycji 5 o działanie gier edukacyjnych, powiedział, że organy regulacyjne wiedzieli, że nadzór nad działalnością klubów będzie trwającej pracy. Ellen Уиттмор, adwokat, reprezentujący Stowarzyszenie uzdrowisk, postawiła pod znakiem zapytania poprawkę, która określa miejsca dla klubów, jak i roszczenie o tym, że pomieszczenia tymczasowe, utworzone jako klub, będą musiały zarejestrować się jako klubu, jeśli zajęcia odbywają się cztery dni w roku kalendarzowym.Уиттмор zaznaczył, że w niektórych miejscach są przepełnione imprezy dla działań, takich jak Krajowy finał Rodeo, który trwa dłużej niż 10 dni w grudniu wiek kasyno saganing eagles landing. Po 90-minutowym przesłuchaniu członkowie rady Nadzorczej polecił swoim pracownikom i prawników zbadać uwagi przedstawiciela Stowarzyszenia ośrodków Nevada w szeregu poprawek do przepisów dotyczących rejestracji pracowników nocnych klubów i niezależnych agentów.

Organy regulacyjne gier edukacyjnych wyd trochę więcej czasu na poprawę zasad, przeznaczonych do monitorowania pracowników w branży nocnych klubów. Oczekuje się, że pracownicy rady Nadzorczej zdecydują niektóre z poruszonych i albo oddadzą położenie drugiego roboczego spotkania, albo wniosą go na uwzględnienie w porządku obrad regularnego rady Nadzorczej zwycięzcy casino saganing eagle landing. Na przykład przepis, który zakrywał bym rejestracji pracowników klubowego lokalu, byłoby bardziej konkretnym, włączając w to "osoby, zatrudnieni lub zatrudnieni na podstawie umowy do pracy w klubowym lokalu, które osobiście stykają się z gośćmi w lokalu klubowego, są pracownikami klubowego lokalu ..." Pracownicy klubowego lokalu mają obowiązek zarejestrowania się w taki sam sposób, jak i pracownicy zakładów hazardowych dolina Стардью jak dostać się do kasyna.